Процес перенесення металу

Струменевий процес перенесення металу характерний для зварки плавким електродом в інертних газах. При струменевому перенесенні утворюються дрібні краплі, які слідують одна за одною у вигляді безперервного ланцюжка (струмені). Струменеве перенесення електродного металу виникає при зварці з великою щільністю струму дротом малого діаметру. Наприклад, при зварці напівавтоматом (механізованою) в аргоні дротом діаметром 1,6 мм струменеве перенесення металу здійснюється при критичному струмі 300 А. Прі зварці на струмах нижче критичного спостерігається вже краплинне перенесення металу. Зазвичай струменеве перенесення електродного металу приводить до меншого вигорання легуючих елементів в зварювальному дроті і до підвищення чистоти металу крапель і зварного шва. Швидкість розплавлення зварювального дроту збільшується. Тому струменеве перенесення має переваги перед краплинним. Імпульсно-дугова зварка плавким електродом має істотну перевагу в порівнянні із зваркою неплавким і плавким електродами в захисних газах і іншими видами зварки, оскільки за допомогою спеціальної системи створюються умови керованого і направленого перенесення металу з незначними втратами металу на чад і розбризкування. Існують два різновиди керованого перенесення металу: перша — коли при кожному імпульсі зварювального струму від електроду відділяється і переноситься в зварювальну ванну одна крапля розплавленого металу (при зварці в середовищі аргону); друга — якщо під час проходження імпульсу зварювального струму більшої тривалості, чим в першому випадку, відбувається інтенсивне плавлення електроду із струменевим перенесенням металу. Продуктивність процесу дугової зварки оцінюють по кількості проплавленого в одиницю часу основного металу Спр і кількості наплавленого металу GH. Останнє визначають як збільшення маси конструкції після зварки в порівнянні з масою до зварки. При зварці неплавким електродом встик або з відбортовкою без присадного дроту важливо забезпечити проїзводітель¬ность проплавлення, а при зварці плавким електродом — продуктивність проплавлення і наплавлення.

Все для зварки в Москві