Зварка під флюсом. Зварка в захисних газах

Дугова зварка під флюсом. При зварці під флюсом зварювальний дріт і флюс подаються в зону горіння дуги, під впливом теплоти якої плавляться кромки основного металу, електродний дріт і частина флюсу. Навколо дуги утворюється газовий міхур, заповнений парами металу і матеріалів флюсу. У міру переміщення дуги розплавлений флюс спливає на поверхню зварювальної ванни, утворюючи шлак. Розплавлений флюс захищає зону горіння дуги від дії атмосферних газів і значно покращує якість металу шва. Зварку під шаром флюсу застосовують для з'єднання середньої і великої товщини металу. Зварювальний електрод виконаний у вигляді дроту, згорнутого в касеті. Подача дроту в зону горіння дуги механізована, а переміщення дуги по зварюваних деталях виконують уручну або спеціальними механізмами. Достоїнства способу: висока продуктивність і якість отримуваних з'єднань. Недоліки процесу: трудність зварки деталей невеликої товщини, коротких швів; виконання швів в просторових положеннях, відмінних від ніжнего. Дугова зварка в захисних газах. Електрична дуга горить в середовищі що спеціально подаються в зону зварки захисних газів. При цьому використовують як неплавкий, так і плавкий електроди. Процес можна виконувати уручну, механізованим або автоматичним способом. При зварці неплавким електродом виробів великої товщини застосовують присадний дріт. Як захисні гази застосовують вуглекислий газ, аргон, гелій, іноді азот для зварки міді. Найбільш поширені суміші газів: аргон + кисень, аргон + гелій або аргон + вуглекислий газ + кисень. В процесі зварки захисні гази, що подаються в зону горіння дуги через сопло зварювального пальника, відтісняють атмосферні гази від електроду і зварювальної ванни

Зварювальне устаткування дешеве