Про зварку

Сучасний технічний прогрес в промисловості нерозривно пов'язаний з вдосконаленням зварювального виробництва. Зварка як високопродуктивний процес виготовлення нероз'ємних з'єднань знаходить широке застосування при виготовленні металургійного, хімічного і енергетичного устаткування, різних трубопроводів, в машинобудуванні, у виробництві будівельних і інших конструкцій. Зварка — такий же необхідний технологічний процес, як і обробка металів різанням, литво, кування, штампування. Великі технологічні можливості зварки забезпечили її широке застосування при виготовленні і ремонті судів, авто¬мобілей, літаків, турбін, казанів, реакторів, мостів і інших конструкцій. Перспективи зварки як в науковому, так і в технічному плані безмежні. Її застосування сприяє вдосконаленню машинобудування і розвитку ракетобудування, атомної енергетики, радіоелектроніки. Про можливість застосування "електричних іскр" для плавлення металів ще в 1753 р. говорив академік Російською ака¬демії наук Г. Р. Ріхман при дослідженнях атмосферної електрики. У 1802 р. професор Санкт-петербурзької військово-хірургічної академії В. В. Петров відкрив явище електричної дуги і вказав можливі області її практичного використання. Проте було потрібно багато років спільних зусиль учених і інженерів, направлених на створення істоч¬ников енергії, необхідних для реалізації процесу електричної зварки металів. Важливу роль в створенні цих істоч¬ников зіграли відкриття і винаходи в області магнетизму і електрики.

Зварювальне устаткування в Москві